Om mig

Hvem er jeg:

 • Jeg hedder Anja og har starter dagplejen Anjas sommerfugle i 2017, jeg er 43 år. Gift med Claus og har en søn, Nicolai på 18 år. Nicolai går i skole i Vejle og vil være at se i huset, det samme gælder Claus.
 • Jeg er uddannet pædagog og jeg elsker mit arbejde med de mindste børn.
 • Jeg nyder det tætte forældresamarbejde og er altid åben for pædagogisk sparring.
 • Min dagpleje ligger centralt midt i Gårslev by.

Kurser jeg har deltaget på:

 • Børn og natur 37 lektioner: (21/4 – 21/6 – 2018)AMU-uddannelsesbevis Børn og natur
  Kursets formål:
  Formidle viden og interesse for og om naturen, herunder dyr, planter, økologi, naturens kredsløb, naturfænomener m.m., til børn på forskellige alderstrin, Du lærer at planlægge og i samarbejde med børn igangsætte forskellige naturaktiviteter, som skærper børnenes nysgerrighed og giver dem oplevelser som rummer mulighed for fordybelse og eksperimentering.
  Link til AMU kurset.
 • Arbejdet med for tidligt fødte børn (1/9-15/9 -2018)privat dagpleje kursus
  Kursets formål:
  På baggrund af viden om det for tidligt fødte barn og de mulige fysiske, psykiske, sociale og sansemotoriske følger for barnet kan deltageren udarbejde en handleplan for barnet, samtidig med at deltageren kan observere evt. senfølger af den for tidlige fødsel. Derudover kan deltageren indgå i et respektfuldt samarbejde med forældrene samt i et tværfagligt samarbejde.
  Link til AMU kurset.

Kurser som jeg er tilmeldt:

 • Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde (ingen dato fastsat endnu)
 • Børns motorik, sansning og bevægelse 1 (25/11/18 – 16/6/19)
  Kursets formål:
  Forstå betydningen af børns udvikling af krop, sanser og bevægelse for at fremme barnets dannelse, trivsel og udvikling i børnefællesskaber.
  Anvende viden om børns sansemotoriske udvikling til at understøtte hele barnets udvikling og trivsel.
  Iværksætte initierede bevægeaktiviteter, der tager udgangspunkt i børnegruppens aktuelle udviklingsniveau, motoriske kompetencer og bevægeglæde.
  Link til AMU kurset.
 • Læringsmiljø og børns motorik, sanser og bevægelse 2 (25/11/18 – 16/6/19)
  Kurstets formål:
  Kender til de brede læringsmål og kan etablere et læringsmiljø, der giver børn mulighed for at bruge og udfordre krop, sanser og bevægelse både i forhold til børnegruppen og det enkelte barn.
  Skabe læringsmiljøer, der bidrager til børns kropsbevidsthed, kropsmestring og kropsoplevelser.
  Identificere, understøtte og stimulere børn med sansemotoriske udfordringer.
  Link til AMU kurset.
Del denne side: